"Xalqaro yuk tashish faoliyatini tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining me'yoriy-huquqiy bazasi: tahlil, baholash va tavsiyalar"



Ushbu hujjat GIZning "Markaziy Osiyoda mintaqaviy savdoni rivojlantirish" mintaqaviy dasturi (loyiha № 14.2145.2-002.00) doirasida ishlab chiqilgan.

Hujjatda mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishi va tashqi savdosi sharoitida O'zbekiston Respublikasida avtomobil va temir yo'llar orqali xalqaro yuk tashish uchun me'yoriy-huquqiy bazani o'rganish va tahlil qilish ko'zda tutilgan. Hujjatda keltirilgan tavsiyalar va takliflar milliy qonunchilikni yanada takomillashtirishga, shuningdek, milliy hujjatlarni xalqaro shartnomalar va konventsiyalar bilan uyg'unlashtirishga va birlashishga qaratilgan.