Sertifikatlar

Sertifikatlar tayyorlash yo'nalishiga qarab uch turda beriladi:

1. Ta’lim olgan va o'qishni tugatgan (72 akademik soat yoki undan ko'p) talabalarga malaka oshirish to’grisidagi sertifikat beriladi.

2. Seminarlarda, trening kurslarida, qisqa kurslarda va master-klasslarda (72 akademik soatdan kam bo'lgan) o'qishni tamomlagan talabalar ishtirok etgan sertifikati beriladi.

3. Xorijiy mamlakatlarda amaliyot o'tgan va o'quv safarlari asosida ta'lim olgan Ishtirokchilarga xalqaro sertifikat beriladi.