O'zbekiston Respublikasining qonunlari

O'zbekiston Respublikasining 25.04.1996 yildagi «Erkin iqtisodiy zonalar to'g'risida» gi qonuni.

(Скачать)

O'zbekiston Respublikasining "Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risida" gi Qonuni 14.06.1991 y. N 285-XII

(Скачать)