O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24 martdagi "Tashqi savdoni yanada erkinlashtirish va savdo operatsiyalari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3624-sonli qarori.

(Скачать)

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Avtomobil transportini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-3589-sonli qarori.

(Скачать)

2018-2022 yillarda tovarlarni tashish uchun transport infratuzilmasini takomillashtirish va tashqi savdo yo'llarini diversifikatsiyalash chora-tadbirlari to'g'risida "gi PQ-3422-son qarori.

(Скачать)